Znáte všechny přínosy a možnosti využití "zázračných" extraktů z bylin?

V článku se zaměříme především na bylinné extrakty. Popíšeme si, jak se získávají a zmíníme se i o jejich přínosech a možnostech využití. Je na čase pochopit, že nám může příroda nesmírně prospívat!

Obrázek: 7a0a9c10c065d2e261dbf896ac5ad1eb66c5ddbd
Zdroj: pixabay.com

Rozličné způsoby užívání bylin pramení z prastarého umění léčení bylinami. To patří k historicky ověřeným metodám – po tisíciletí se léčivé byliny sbíraly či pěstovaly a různými způsoby i zpracovávaly. Rovněž se podrobně zkoumaly jejich účinky. Z těchto důvodů jsou známy jak účinky léčivých bylin, tak i možná nebezpečí, která lze očekávat hlavně v případě jejich nevhodného užití nebo při předávkování. Pro léčebné či další užití bylin je proto nutné mít alespoň základní znalosti z tohoto oboru a sbírat jen dobře známé rostliny. Odedávna se užívaly byliny pocházející převážně z volného sběru v přírodě. I v současnosti se těchto pomocných prostředků užívá hodně. Uvádí se, že k léčení a v kosmetice nachází uplatnění přes 50 tisíc druhů divoce rostoucích bylin.

Nejčastěji se bylinky usuší, zalijí horkou vodou a pijí jako čaje. V některých případech lze účinné látky lépe využít z výluhů, kdy se bylinky zalijí studenou vodou a nechají se delší dobu louhovat. Běžně užívané jsou i sirupy (bývají stabilizované cukerným koncentrátem) a tinktury, což jsou lihové extrakty bylin či jejich částí. Užitý líh neboli alkohol (etanol) by měl být získáván přirozeným kvašením a následnou destilací. Do něj se „naloží“ byliny či jejich části a po určité době se přecedí, přičemž ve filtrátu zůstávají účinné látky. Avšak takto získávané extrakty se dnes užívají nejen jako léčivé přípravky, ale i v dalších odvětvích.

Bylinné extrakty v přírodní kosmetice 

Proto bylinné extrakty do svých produktů přidávají i mnozí solidní výrobci přírodní kosmetiky. Jde přitom většinou o celou bylinu či její část (květy, semena, kořen apod.), jež se po určitou dobu extrahují ve vhodném rozpouštědle – většinou ve vodě nebo alkoholu. Někteří výrobci kosmetiky též užívají směs alkoholu, vody a glycerolu. Pro rozličné druhy kosmetických produktů se připravují extrakty různé koncentrace. Leckdy se též užívají prášky z extraktů, které se získávají odpařením rozpouštědla. Výhodou izolovaných výtažků je vyšší stabilita a možnost přesnějšího dávkování. Při těchto operacích se ovšem mohou měnit původní vlastnosti, anebo může docházet k degradaci určitých součástí. Z důvodu odlišných metod jejich přípravy bývají značné rozdíly v celkové kvalitě různých výtažků.

V přírodní kosmetice se kromě látek získaných extrahováním používají také rostlinné suroviny, které byly macerovány v oleji či jiném tukovém základu. Do macerátu přecházejí rozličné v tuku rozpustné látky, jež byly přítomny v původní rostlině. Macerování je v podstatě nejstarší a nejjednodušší metoda. Proto došlo ke znovuobjevení těchto přirozených postupů a opět se rozšířilo užívání bylinných macerátů. Při jejich přípravě se obvykle daná bylina či její část nechá po určitou dobu macerovat ve vhodném oleji, který se posléze přecedí. Získaný výtažek účinných látek přitom zůstává v matečném oleji.

Třeba běžně známý třezalkový olej se vyrábí z květů třezalky, které se macerují v panenském oleji ve skleněné lahvi na přímém slunečním světle. Třezalkový olej se většinou užívá zevně k ošetření spálené pokožky po nadměrném slunění, zanícených ran, pohmožděnin apod. Mnohé z výše uváděných bylinných preparátů se ovšem užívají i vnitřně. O rozličných možnostech macerátů a extraktů z různých druhů bylin se můžete více dočíst např. v publikaci „Tajemství kosmetiky“.

Postupy, při nichž se bylina či její části extrahují nebo macerují, považuji za velmi přínosné a po mnoho let je též provádím. Těší mě, že se tyto jednoduché a přirozené principy dále šíří a používají je i renomovaní výrobci přírodní kosmetiky. Někteří již také pochopili význam energetických aspektů. Proto byliny a květy sbírají v čisté přírodě, berou v úvahu příznivé postavení Měsíce a hvězd i další okolní vlivy. Nesmírně důležité je i celkové nastavení toho, kdo bylinky sbírá a zpracovává. Při všech samosběrech je nutné přistupovat k přírodě ohleduplně a s citem. Přísloví „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, platí i v těchto případech. Přistupujeme-li tedy k bylince s láskou, pokorou i úctou a poděkujeme-li od srdce za to, že si ji můžeme vzít, bude mít mnohem příznivější účinek. Je již na čase pochopit, že příroda nám při našem správném postoji může nesmírně prospívat!

Reklama

Podobné články

Obrázek: c84af7945731f4027e5ec624dced27a3a17b8b03
Svatební trendy účesy 2022
Obrázek: Recepty s cizrnou
Obrázek: 37395158d04858a97a61498b0b3121c793458d1c
Obrázek: 862886119265dd8c6c984aed6e2cf8803aaa1dbf