Prohlášení o cookies

ookies na stránkách Gleid.cz

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

1. Co jsou cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka ukládá na Váš počítač nebomobilní zařízení. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například používaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

Soubory cookie jsou důležité, protože bez nich by bylo procházení webu mnohem složitější. Na disku počítače nezabírají téměř žádné místo. Soubory cookies zpravidla neumožňují identifikovat konkrétního návštěvníka webových stránek, mohou také identifikovat zařízení, které k návštěvě stránek použijete. Cookies tak představují tzv. síťové identifikátory a je s nimi nakládáno jako s osobními údaji. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete ZDE.

2. Druhy cookies

Cookies jsou zpravidla děleny podle (a) doby jejich trvanlivosti, (b) jejich původu a (c) podle jejich funkce, ale je jich mnohem více.

Dočasné a dlouhodobé cookies

Dočasné soubory cookies (session cookies) jsou uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče. Dočasné cookies umožňují zejména uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů v rámci jedné relace.

Dlouhodobé soubory cookies (persistent cookies) zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dlouhodobé cookies nám pomáhají identifikovat Vaše zařízení, jestliže s jeho využitím opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou dlouhodobých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Dlouhodobé cookies mohou být zpravidla používány jen s Vaším souhlasem.

Cookies první strany a cookies třetích stran

Cookies „první strany“ (first party cookies) jsou cookies, které vytváří a ukládají webové stránky, které navštěvujete.

Cookies „třetí strany“ (third party cookies) jsou cookies, které jsou ukládány prostřednictvím Vámi navštívených stránek, ale vytváří je a dokáží je přečíst domény třetí osoby odlišné od domény navštívených stránek. Tato třetí strana je pak schopna sledovat uživatele, resp. jeho zařízení, napříč webovými stránkami, které tyto cookies používají. Díky tomu může analyzovat a vyhodnocovat Vaše chování napříč internetem a poskytovat různé služby (např. umísťování cílené reklamy). Cookies třetí strany mohou být používány jen s Vaším souhlasem.

K čemu tedy cookies využíváme?

 • K uložení osobních nastavení
  Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o preferovaný jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte. Na základě informací o oblasti dokáže web nabídnout třeba místní předpověď počasí nebo zprávy o dopravní situaci. Tyto soubory cookie vám pomáhají také změnit velikost textu, písmo a další prvky webových stránek, které lze personalizovat.
 • K testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání služeb
  Vzhledem k tomu, že financujme naše služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhrazujeme si právo omezit přístup k našim stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem používáme cookies také k technickému testování koncových zařízení, zda takové nástroje používají či nikoliv, abychom jim mohli zobrazit příslušné upozornění či omezit využití našich stránek. V rámci toho uchováme tato cookies po dobu 30 dnů, a to pouze za účelem rozlišení, zda Vám bylo zobrazeno naše upozornění na užití výše uvedeného nástroje nebo ne.
 • K zabezpečení
  Soubory cookie používáme také k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran. Získané informace mohou být použity též k zabezpečení naší sítě a prevenci útoků na ni.
 • Ke statistickému zaznamenání a měření návštěvnosti
  Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics.
 • K uložení registračních informací
  Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.
 • K reklamním účelům
  Soubory cookie používáme také k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam pro Vás jako uživatele a inzerentům nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookie se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní (remarketing), ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení.

S výjimkou technicky nutných souborů cookies používáme soubory cookies pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas

Cookies třetích stran používané na našich webových stránkách

V souvislosti s poskytováním služeb některých třetích osob (zejména jde o provozovatele reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou a remarketingem, poskytovatele provádějící analýzu návštěvnosti našich webů, poskytovatele zajišťující doporučování pro Vás relevantního obsahu, provozovatele sociálních sítí prostřednictvím jejich aplikací dostupných na našich webových stránkách) může docházet k umísťování cookies třetích stran umožňujících sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů na našich webových stránkách ze strany těchto třetích osob. My nemáme kontrolu nad zpracováváním údajů získaných těmito třetími osobami prostřednictvím jejich služeb a aplikací. Pro bližší informace ohledně způsobu a rozsahu zpracovávání Vašich údajů je třeba se obrátit na tyto osoby provozující služby na našich stránkách.

Cookies třetích stran mohou být na našich webových stránkách používány pouze s Vaším souhlasem. V rámci CMP formuláře můžete Vás souhlas udělit jak souhrnně, tak pro jednotlivé účely užití cookies třetích stran či pro konkrétní „třetí strany“. V případě, že si budete přát Vaše nastavení změnit, respektive odvolat udělený souhlas, můžete tak na uvedeném odkazu učinit po kliknutí na tlačítko „Upravit nastavení“. Tím znovu vyvoláte CMP formulář a budete moci upravit své volby.

4. Měřící pixely a local storage

Měřící pixel (web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy.

V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ Vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

5. Nastavení cookies

Jak bylo uvedeno, nastavení cookies třetích stran můžete spravovat prostřednictvím CMP formuláře.

Cookies první strany (cookies našich webových stránek) můžete spravovat pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním našich cookies první strany. Pokud naopak použití cookies v nastavení prohlížeče zakážete, budeme Vaši volbu respektovat a naše webové stránky budou používat pouze nezbytně nutné technické cookies.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Chrome: zde
Edge: zde
Internet Explorer: zde
Firefox: zde

6. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: redakce@gleid.cz