Začněte využívat pránu pro zlepšení vašeho zdravotního i psychického stavu

Jógická filozofie praví, že: „Prána je souhrn všech energií obsažených v tomto vesmíru.“ Prána je rozrůzněná energie projevující se nějakým způsobem. Všechno, co se v našem vesmíru pohybuje, je projevem prány: díky práně vane vítr, vzniká zemětřesení, dopadá sekyra, vzlétá letadlo, exploduje hvězda a filozof uvažuje. Prána je univerzální. Žijeme v oceánu prány, v němž každá živá bytost je vír. Jogíni tvrdí, že charakteristickou vlastností života je přitahovat k sobě pránu, uchovávat ji a proměňovat, aby působila na vnitřní prostředí i ve vnějším světě.

Obrázek: dd831662933be60fa56f0c9db7c3567467218be9
Zdroj: pexels.com

Podle jogínů je prána přítomná ve vzduchu, a přesto není kyslíkem, dusíkem ani jiným chemickým prvkem tvořícím atmosféru. Prána existuje v potravě, ve vodě, ve sluneční energii, a přesto to nejsou vitamíny, teplo ani ultrafialové paprsky, dokonce i myšlenka je jemnou formou prány. Prána prostupuje celým tělem i tam, kam nemůže vzduch. Prána je naší pravou potravou, protože bez prány není život možný. Pomocí kontroly dechu můžeme tuto energii po těle rozvádět.

Co znamená pojem Pránájáma ?

Skládá se ze slova „prána“ a „ajáma“, které znamená délka, rozšíření, zadržení, ale také kontrola. „Pránájáma“ je tedy učení jógy o kontrole prány člověka. Pránájáma je životně nejdůležitější učení, protože veškeré energie projevující se v podobě života jsou pránické: každá živá bytost od narození po smrt nevědomě používá pránu, a přesto nemusí cvičit pránájámu.

„Cílem jógy je tento pránický metabolismus vědomě zintenzivnit a kontrolovat, aby znásobil tělesnou, duševní a psychickou energii každého praktikujícího.“

Pránájáma zklidňuje psychiku a cvičí účinně schopnost soustředění tím, že si cvičenec zvyká vnímat pouze jevy vznikající v souvislosti s dechem. Některé typy pránájámy spojené s vytvářením odporu v dýchacích cestách, kdy stahujeme při dýchání hlasivky, pomáhají srdeční činnosti – zlepšují prokrvení srdce a plic.

Mezi základní účinky pránájámy patří:

Tělesné účinky:

 • zachování a zlepšování tělesného zdraví,
 • pročištění krve,
 • zvýšení příjmu kyslíku,
 • posílení plic a srdce,
 • normalizace krevního tlaku,
 • harmonizace a stabilizace nervového systému,
 • podpora léčebných procesů a léčebné terapie,
 • zvýšení odolnosti proti nákazám.

Psychické účinky:

 • odstranění stresu, nervozity, depresí,
 • zklidnění myšlenek a emocí,
 • vnitřní vyrovnanost,
 • rozpuštění energetických bloků.

Při praktikování pránájámických cvičeni je nutno respektovat určité zásady:

Pránájámické techniky neprovádíme s plným žaludkem! Nejlépe 1-2 hodiny po lehkém jídle, zhruba 3 hodiny po jídle těžším.

Pránájámu většinou provádíme v některém jógovém sedu, pokud není uvedeno jinak, případně s ohledem na zdravotní stav v běžném sedu, např. na židli. Trup držíme vzpřímený, ale uvolněný. Ruce položíme volně na kolena dlaněmi vzhůru, spojíme palec a ukazovák, ostatní prsty jsou nataženy. Během cvičení necháme oči zavřené.

Všechna pránájámická cvičení provádíme velice jemně, bez přílišného úsilí a pouze za předpokladu, že prováděné cvičení je nám příjemné. Pokud dochází k nepříjemným pocitům po cvičení, je nutno snížit dávky, případně cvičení zaměnit za jiné. Eventuální potíže je nutno konzultovat s odborníkem v oblasti jógy.

Začínáme-li provádět pránájámická cvičení, volíme vždy nejprve dávky menší, které můžeme teprve časem postupně prodloužit. Totéž platí také o dechovém rytmu, je-li pro některá cvičení předepsán. Začínáme vždy u rytmů nejnižších a po týdnech pravidelného cvičení je můžeme pomalu a mírně zvyšovat. Jakékoli rytmické dechové cvičení musí být vždy po celou dobu jeho provádění příjemné. Vezmeme-li v úvahu, že nejnižší používané rytmy představují nádech či výdech na dvě doby, můžeme říci, že postupné zvýšení na rytmus výdechu a nádechu zhruba v délce šesti až osmi dob, zcela postačí pro účely, které sleduje pránájáma, jako součást celého systému jógy. Délka pránájámických cvičení se má přizpůsobit doporučeným dávkám, které se u většiny technik pohybují zhruba od 1 do 5 minut. Nadměrné prodlužování pránájámických technik nelze doporučit s ohledem na bezpečnost cvičení.

„Pránájámické techniky je nutno praktikovat pravidelně, každý den, a chceme-li využívat jejich výhod, je nutno připojit také správnou koncentraci.“

Soustředění se na dýchací pohyby, nebo zaměříme pozornost na proud vzduchu, který vychází nosními dírkami.
Nezapomeňte, že kontakt se zkušeným učitelem jógy je v oblasti pránájámy nesmírnou pomocí a také zárukou bezpečnosti prováděných technik. Jednoduché techniky můžeme provádět sami, složitější je lépe praktikovat pod odborným dohledem.

Reklama

Podobné články

Obrázek: 86cbbcd37843a386fdf015c6fe16b6ceb6152f3b
Obrázek: 807090afd8a4110a817154c4afc52d6032e0b8be
Obrázek: 929af7fde5046d4a08a988b76f13212008390cd1
Obrázek: 17eda6d25c1d3efe8aec5ac020b28f6fe604a658
Obrázek: a5302c42c3a17cf06ba153095d63e84eaef10854