Gleidshop
Hlavní baner

Násilí dopouštěné na ženách aneb téma, o kterém se nemluví

"Náš vztah byl od začátku velmi romantický, ale postupně se změnil v peklo. Ale já mu vždy uvěřila, že za to nemůže... Nikdo z mých přátel nechápal, jak s ním po tom všem mohu ještě být - hádky, rány, nemocnice... Ale já pořád nějak vnitřně věřila, že mě tolik miluje. Nemohla jsem odejít..."
pixabay.com

 

Násilí na ženách je globálním problémem, který vychází z nerovného postavení žen a mužů ve společnosti, ale potažmo také v politice, náboženství a médiích. V detailnějším pohledu se zohledňuje sexuální orientace, etnikum, sociální vrstva, věk a rizikové faktory. I přesto, že rovnoprávnost již ušla dlouhou cestu, stále se společnosti po celém světě potýkají s genderovou diskriminací ohledně platů, nabídek práce i násilí mnoha druhů a forem.

 

V současnosti se stala světovým fenoménem kampaň #MeToo, která zaplavila sociální sítě. Ženy v ní popisovaly sexuální obtěžování či zneužívání, které společně označoval zmíněný hashtag. Po celém světě si kampaň vysloužila podporu a obdiv. Ať tak či tak, v Česku se tento světový fenomén příliš neuchytil, možnái proto, že o násilí na ženách se u nás stále moc nemluví.

 

V tomto článku bych se chtěla věnovat násilí na ženách ze širší perspektivy, kterou si v následujících epizodách rozebereme podrobněji.

 

Jaké jsou tedy druhy násilí nejčastěji páchaného na ženách?

 • Fyzické týrání
 • Sexuální násilí
 • Psychické týrání
 • Nucená prostituce a obchod s bílým masem
 • Stalking
 • Kyberšikana a násilí ve virtuálním prostoru
 • Incest

 

Oběti takového násilí potřebují čas, podporu a porozumění. Je to bolestná zkušenost, která odhalí naši zranitelnost, hluboce v nás zakoření a není snadné s ní žít. Celý život se najednou smrskne pouze na to, co se stalo. Specializovaná pomoc bývá v takových případech nezbytná pro překonání trauma, ovšem mnoho žen trestné činy této povahy nehlásí. Přitom hned po fyzickém uzdravení přichází to nejtěžší. Uzdravit duši nejde tak rychle jako uzdravit tělo. Protože psychika nás často v tomto okamžiku zradí - cítíme bezmoc, stud, předsudky, vinu, nechuť dál žít...

 

Zeptaly jste se někdy samy sebe - proč? Proč žena, které bylo tolik ublíženo, nechce potrestání viníka? Proč nevyhledá pomoc a nedostane pachatele za mříže? Důvodů je mnoho, bohužel. Existenční strach, obava z přístupu policie a soudu, toxická láska k útočníkovi, snaha problém umlčet a již se k němu nevracet. A mnohé další důvody mohou figurovat na tomto seznamu.

 

Ještě bych chtěla zmínit jeden důvod, který patří mezi ty hlavní a nejhůře ovlivnitelné - postoj společnosti.

Naše společnost, přestože je vyspělá v mnohých aspektech, tuto problematiku stále přehlíží, zlehčuje nebo z nich viní ženy samotné. Roku 2015 provedla Amnesty International výzkum o pohledu Čechů na oběti znásilnění.

 

Výsledky?

 • 98 % lidí nemá představu o počtu znásilnění za rok (odhadovaný počet je 7500 - 20 tisíc obětí, jelikož pouze kolem 8% obětí zločin nahlásí).
 • Většina respondentů se rovněž mýlila v posouzení pachatele (v 80 % případů oběť pachatele zná).
 • Téměř polovina dotazovaných rovněž považuje ženu v některých případech za spoluodpovědnou.

 

Celou zprávu si můžete přečíst na webu Amnesty International.

 

Zpráva Amnesty International je na evropské poměry znepokojivá, stejně jako zjevná neúčast Čechů na světových kampaních jako #MeToo nebo pochody za ženská práva, kterých se loni v ČR zúčastnilo zhruba 200 lidí (o široké odezvě ve světě si můžete přečíst třeba zde).

 

Pokud budeme hledat, nalezneme zajímavé projekty a organizace, které bojují proti násilí na ženách a snaží se společnosti ukázat jeho důsledky.

 • Bílý kruh bezpečí je organizace poskytující odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.
 • Rosa pomáhá ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem.
 • Prakticky každý kraj má Krizová centra, kam se ženy ohrožované násilím mohou obrátit.
 • Fotograf bez talentu zveřejnil dva foto projekty - věnované ženám, na nichž je pácháno násilí - Úcta bez talentu, BÝ-í-T bez talentu.

 

Iniciativ a projektů je samozřejmě mnohem víc, není jim však dopřáno mnoho pozornosti. To bychom ale měli změnit. Ženy si zaslouží rovnost, důstojnost a svobodný život bez strachu. Kdyby se ženy vystavené násilí tolik nebály výsměchu a ponížení, možná by jejich hlas byl více slyšet.

Jen se na chvilku zastavte a rozhlédněte se. Skutečně kolem vás není jedna jediná žena, která má něco na srdci? Která by potřebovala vyslechnout nebo pomoci? Násilí na ženách je všude kolem nás - každá druhá žena se s nějakým druhem násilí ve svém životě setkala. Možná, že je čas to změnit!

Celkové hodnocení:

Vaše hodnocení:

foto-redaktor

Renata Blažková

dobrovolník bez rozdílu

Profil
Zaujal vás článek?

Sdílejte ho se svými přáteli

Během dne použijeme v průměru 15 kosmetických přípravků, které mají různé účinky na náš organismus, ale co víc, vzájemně spolu reagují!

30.4.2016
Hodnocení:

Železo v krvi si nějakou genderovou korektnost nepřipouští. Upnulo se převážně na ženskou část populace.

5.8.2020
Hodnocení:
Uvažovali jste někdy o tom, nakolik je v pořádku časté užívání umělých hmot a pití nápojů z PET lahví? K tomu jsme leckdy doslova nabádáni reklamními kampaněmi, při nichž třeba na plakátech vidíme někoho pít minerálku z PET lahve, což má údajně zlepšovat zdraví. Přitom nejenže dochází k uvolňování škodlivin z umělých hmot do nápojů, ale určité součásti obalu zreagují s ve vodě přítomnými minerály. Takže takováto kapalina nás ani nepročistí, ani nám minerálka z PET lahve moc minerálů nedodá! V článku se zaměříme na rizika plastů.
31.7.2018
Hodnocení:

Posilování tohoto orgánu, jež dělá nás ženy ženami je velmi důležité a měla by ho pravidelně provozovat každá z nás. Ptáte se proč? Jedná se o velmi efektivní prevenci sestupu pánevních orgánů a stresové inkontinence.

23.11.2016
Hodnocení:

Vyhledávání

O nás

Moto magazínu Gleid: Gleid není jen o kráse, ale také o životě skutečné ženy

Stáhněte si nás do telefonu

Náš Facebook

Náš Instagram