Násilí dopouštěné na ženách aneb téma, o kterém se nemluví

"Náš vztah byl od začátku velmi romantický, ale postupně se změnil v peklo. Ale já mu vždy uvěřila, že za to nemůže... Nikdo z mých přátel nechápal, jak s ním po tom všem mohu ještě být - hádky, rány, nemocnice... Ale já pořád nějak vnitřně věřila, že mě tolik miluje. Nemohla jsem odejít..."

Obrázek: 209c3f60b270f7bf8c27f1b307206df8b079aa8a
Zdroj: pixabay.com

 

Násilí na ženách je globálním problémem, který vychází z nerovného postavení žen a mužů ve společnosti, ale potažmo také v politice, náboženství a médiích. V detailnějším pohledu se zohledňuje sexuální orientace, etnikum, sociální vrstva, věk a rizikové faktory. I přesto, že rovnoprávnost již ušla dlouhou cestu, stále se společnosti po celém světě potýkají s genderovou diskriminací ohledně platů, nabídek práce i násilí mnoha druhů a forem.

V současnosti se stala světovým fenoménem kampaň #MeToo, která zaplavila sociální sítě. Ženy v ní popisovaly sexuální obtěžování či zneužívání, které společně označoval zmíněný hashtag. Po celém světě si kampaň vysloužila podporu a obdiv. Ať tak či tak, v Česku se tento světový fenomén příliš neuchytil, možnái proto, že o násilí na ženách se u nás stále moc nemluví.

V tomto článku bych se chtěla věnovat násilí na ženách ze širší perspektivy, kterou si v následujících epizodách rozebereme podrobněji.

Jaké jsou tedy druhy násilí nejčastěji páchaného na ženách?

 • Fyzické týrání
 • Sexuální násilí
 • Psychické týrání
 • Nucená prostituce a obchod s bílým masem
 • Stalking
 • Kyberšikana a násilí ve virtuálním prostoru
 • Incest

Oběti takového násilí potřebují čas, podporu a porozumění. Je to bolestná zkušenost, která odhalí naši zranitelnost, hluboce v nás zakoření a není snadné s ní žít. Celý život se najednou smrskne pouze na to, co se stalo. Specializovaná pomoc bývá v takových případech nezbytná pro překonání trauma, ovšem mnoho žen trestné činy této povahy nehlásí. Přitom hned po fyzickém uzdravení přichází to nejtěžší. Uzdravit duši nejde tak rychle jako uzdravit tělo. Protože psychika nás často v tomto okamžiku zradí - cítíme bezmoc, stud, předsudky, vinu, nechuť dál žít...

Zeptaly jste se někdy samy sebe - proč? Proč žena, které bylo tolik ublíženo, nechce potrestání viníka? Proč nevyhledá pomoc a nedostane pachatele za mříže? Důvodů je mnoho, bohužel. Existenční strach, obava z přístupu policie a soudu, toxická láska k útočníkovi, snaha problém umlčet a již se k němu nevracet. A mnohé další důvody mohou figurovat na tomto seznamu.

Ještě bych chtěla zmínit jeden důvod, který patří mezi ty hlavní a nejhůře ovlivnitelné - postoj společnosti.

Naše společnost, přestože je vyspělá v mnohých aspektech, tuto problematiku stále přehlíží, zlehčuje nebo z nich viní ženy samotné. Roku 2015 provedla Amnesty International výzkum o pohledu Čechů na oběti znásilnění.

Výsledky?

 • 98 % lidí nemá představu o počtu znásilnění za rok (odhadovaný počet je 7500 - 20 tisíc obětí, jelikož pouze kolem 8% obětí zločin nahlásí).
 • Většina respondentů se rovněž mýlila v posouzení pachatele (v 80 % případů oběť pachatele zná).
 • Téměř polovina dotazovaných rovněž považuje ženu v některých případech za spoluodpovědnou.

Celou zprávu si můžete přečíst na webu Amnesty International.

Zpráva Amnesty International je na evropské poměry znepokojivá, stejně jako zjevná neúčast Čechů na světových kampaních jako #MeToo nebo pochody za ženská práva, kterých se loni v ČR zúčastnilo zhruba 200 lidí (o široké odezvě ve světě si můžete přečíst třeba zde).

Pokud budeme hledat, nalezneme zajímavé projekty a organizace, které bojují proti násilí na ženách a snaží se společnosti ukázat jeho důsledky.

 • Bílý kruh bezpečí je organizace poskytující odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.
 • Rosa pomáhá ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem.
 • Prakticky každý kraj má Krizová centra, kam se ženy ohrožované násilím mohou obrátit.
 • Fotograf bez talentu zveřejnil dva foto projekty - věnované ženám, na nichž je pácháno násilí - Úcta bez talentu, BÝ-í-T bez talentu.

Iniciativ a projektů je samozřejmě mnohem víc, není jim však dopřáno mnoho pozornosti. To bychom ale měli změnit. Ženy si zaslouží rovnost, důstojnost a svobodný život bez strachu. Kdyby se ženy vystavené násilí tolik nebály výsměchu a ponížení, možná by jejich hlas byl více slyšet.

Jen se na chvilku zastavte a rozhlédněte se. Skutečně kolem vás není jedna jediná žena, která má něco na srdci? Která by potřebovala vyslechnout nebo pomoci? Násilí na ženách je všude kolem nás - každá druhá žena se s nějakým druhem násilí ve svém životě setkala. Možná, že je čas to změnit!

Reklama

Podobné články

Obrázek: 0554990584ba994a7466a11d24dec96c3ef2b76c
Obrázek: bfcef882d92555fb55152fa0306d9dff17693d2e
Obrázek: ae3b1140a97a0897c60eccba04ae64634a4dba2c
Obrázek: baffecd2ab7eb5e7e563b1129d397973bcf58e7f
Obrázek: 51738b1a9ef3488ce6c20753cc54abce0cc4c07d