Poznáte rozdíly mezi chemickými parfémy a přirozenými vonnými látkami?

Není vůně jako vůně. Přirozené vonné látky nejenže jinak voní, ale i působí naprosto odlišně, než uměle syntetizované aromatické látky. V článku se zaměříme na rozdíly mezi vonnými složkami i na možné dopady umělých sloučenin na lidské zdraví. Uvedeme si též, jaké bývá složení běžných parfémů.

Obrázek: 6b83e1cedd6dd9f3a64580c409f2784bcf97e7eb
Zdroj: pexels.com

Je známo, že spotřebitelé „nakupují nosem“, tzn. vybírají to, co jim příjemně voní. Proto bývá převážná část kosmetických i dalších výrobků navoněná. Jelikož vonné látky, jež byly izolované z přírodních zdrojů, bývají dražší, užívají výrobci převážně synteticky vyráběné aromatické látky. Ty někdy alespoň připomínají přirozené vonné látky, ale leckdy může být jejich vůně natolik neobvyklá, že pro ni výrobce musí vymyslet zvláštní název. Syntetické aromatické látky budou pravděpodobně obsahovat téměř všechny výrobky, u nichž je na obalu ve složení uvedeno slovo Parfum nebo Aroma.

U takto specifikovaných výrobků se zřejmě nedozvíme, jaké jednotlivé vonné složky obsahují tyto komponenty. Výrobci si své kompozice střeží jako „tajemství“ a nechtějí prozradit složení jimi užívaných parfémů. V podstatě většinou ani není reálné, aby byly na obalu uvedeny všechny komponenty parfémů, neboť jich může být 200 i více. Můžeme očekávat, že běžné parfémy budou převážně obsahovat syntetické sloučeniny. Ty mohou být dvou základních druhů: buď přírodně identické, nebo umělé.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

1) Přírodně identické sloučeniny mají mít stejnou chemickou strukturu, jako v přírodě se vyskytující látky.

2) Umělé sloučeniny mívají zcela odlišnou strukturu, než látky pocházející z přírody.

Obou dva posledně uvedené typy ovšem vykazují určitá rizika. Pro někoho může být překvapivé, že nepříznivé reakce mohou vykazovat i přírodně identické sloučeniny. Podívejme se na to, jak se získávají. Nejprve byly v květech, plodech, bylinách či jejich částech identifikovány vonné látky. Poté se je chemici snažili syntetizovat. Když se jim to povedlo, začali je vyrábět a nazvali je přírodně identické látky. Přestože by měly mít stejnou chemickou strukturu, vykazují odlišné účinky, než vonné látky, jež se vyskytují v přirozených surovinách. Pravděpodobně při tom spolupůsobí i stopové příměsi dalších látek – zcela jiné jsou přítomny v přírodním materiálu, než v synteticky vyráběných produktech.

Kromě přírodně identických vonných látek se v kosmetice i jinde užívá značný počet umělých vůní, které jsou sice nejlevnější, ale zároveň u nich byly nejčastěji prokázány nepříznivé reakce. Jako příklad si uveďme uměle připravované xylenové pižmo, které jednak vyvolávalo u pokusných potkanů poškození nervového systému. Mimo to vykazovalo při dlouhodobém užívání i chronickou toxicitu. Podle nové chemické legislativy má být proto jeho používání ukončeno nebo silně omezeno.

Nepřirozené aromatické látky též mnohým spíše páchnou. Kromě toho mohou u citlivých osob způsobit různé problémy, a nejde přitom jen o zhoršené dýchání. U alergických jedinců mohou zapříčinit i nepříjemné ekzémy a v krajním případě dokonce vyvolat až život ohrožující reakce. Již jsme si uváděli, že nejčastějšími alergeny v kosmetice jsou konzervanty. Jako druhé nejčastější se uvádějí vonné látky, jež bývají obsaženy nejen v naparfémované kosmetice, ale i v pracích, čisticích a dalších prostředcích. Je třeba zdůraznit, že v těchto případech většinou jde o směs synteticky vyráběných vonných látek. Chemici totiž s oblibou míchají dohromady hodně ingrediencí, v důsledku čehož se pak může projevit i koktejlový efekt.

Mnozí lidé již sami na sobě zjistili, že na ně působí zcela jinak synteticky vyrobené substance, než přirozené éterické oleje nebo jinak získané komponenty z přirozených vonných surovin. Nejlépe hodnocené a celkově nejpřijatelnější bývají kvalitní éterické oleje. Ve složení bývají esenciální oleje většinou uvedeny pod jejich odbornými názvy – o který éterický olej jde, můžete nalézt třeba v tabulkách ingrediencí knihy TAJEMSTVÍ KOSMETIKY.

Protože v nich obsažené vonné sloučeniny mnohdy působí dost intenzivně, měly by se užívat uváženě. Je známo, že každý potřebuje a vyhovují mu jiné vůně. Užíváme-li více esenciálních olejů, měly by se kombinovat jen s harmonicky se doplňujícími esencemi. Důležité je i jejich správné dávkování. Práce s vůněmi a éterickými oleji je úžasná, ale musíme v sobě probudit své přirozené schopnosti a začít vnímat nejen čichem, ale i citem. Jestliže takto vybereme právě odpovídající vůně, přispěje to i k celkové harmonii mezi tělem a duší!

Reklama

Podobné články

Obrázek: df5ceb3797c3d78c73e3ad4269fac577ffb5e951
Obrázek: 11224be0279834fdcb846e88e844030f727b5435
Obrázek: 2d29f0d8bb48c7353df1d38f53431cdc1e2f278a
Obrázek: d679fc9203fa7efe0b1a03f4558655626cfd121b
Obrázek: 67ecfdc5486274062aef57eb19393eefae1434df