Obdobně jako chřipka jsou nakažlivé i stres a silně prožívané emoce aneb Jak očistit naší duši?

Na jaře se provádějí očistné kůry. Avšak nepostačí očistit jen naše tělo, ale měli bychom ulevit i psychice a zbavit se zbytečných duševních „nečistot“. Proto je nutno občas se zklidnit a udělat si v sobě pořádek. V článku se zaměříme na to, jak očistit duši od zbytečných přítěží.

Obrázek: cb8f5234e1198b3a3c3740e34dc8b3f692cfcfee
Zdroj: pixabay.com

Ponoříme-li se do svého nitra, zřejmě brzo odhalíme, co nás nejvíce zatěžuje a co nám škodí. Může to být nesprávné myšlení, nezvládané emoce či další nevyrovnané vnitřní projevy. To vše má výrazný vliv na rozličné duševní hladiny. Jakoby se tím zakalila či rozvířila naše vnitřní voda. V článku Životodárná voda jsme uváděli, že voda jako „rezonátor“ do své struktury přijímá vše, co do ní pronikne. Přitom to, co vychází z našeho nitra, má na naši vnitřní vodu ještě větší vliv, než z vnější přicházející impulzy. Do její struktury se „zapíše“ způsob našeho myšlení, užívaná slova, prožívané emoce atd. Voda tvoří převažující část krve i těla, a proto její vyzařování zpětně ovlivňuje mozek, nervový systém i to, jak se cítíme.

Samozřejmě přitom spolupůsobí i další vlivy. Třeba to, co k nám přichází od okolních lidí. Například se prokázalo, že obdobně jako chřipka jsou nakažlivé i stres a silně prožívané emoce. Proto se můžeme „nakazit“ nejen hmotnými patogeny, ale i běžně neviditelnými vlivy. Přijmeme-li nepříznivé nastavení ostatních, jejich názory či další nám cizí vlastnosti, začneme se většinou i odlišně chovat, myslet apod.

Můžeme si to představit jako zavirovaný počítač či „chytrý“ mobil, které nakazí nějaký „vir“, tj. program, jež dané zařízení přinutí k tomu, aby se přestalo chovat „mravně“ a dělalo něco zcela jiného, než dříve – např. začne všem osobám v adresáři rozesílat zmatené maily. Nebo může vysát bankovní účet a postiženého téměř zruinovat. Z uvedených i dalších možných příkladů vyplývá, že takovéto nepatřičné programy mohou vyvolat značné škody.

 

Škodlivé programy

Obdobně jako v počítači mohou také v naší mysli „uvíznout“ určité nenáležité „programy“, jež nám poté škodí. Kromě výše uváděných vlivů to může být i určitý „vzorec“ chování, jež jsme přijali v dětství, anebo kdykoli jindy během našeho života. Na základě daného nepříjemného prožitku z minulosti pak třeba zcela nepatřičně reagujeme – např. agresivně křičíme či útočíme na ostatní, jež nám to něčím nechtěně připomněli. Přitom škodíme nejen ostatním, ale i sami sobě. Uvědomíme-li si to, měli bychom se toho pokud možno vyvarovat a nechat se už ovlivňovat libovolnými nenáležitými „programy“. Vždyť nám z nich vyplývající stavy či chování též zjevně neprospívají.

Dávejte si pozor na svoje myšlenky

Také bychom si neměli lehkomyslně zahrávat s myšlenkami či opakovat – nebo na sebe zbytečně nechat působit – různé obecně zažité nepatřičné fráze. K lepšímu pochopení toho, jak na nás působí nesprávné nastavení či slovní výroky, si uveďme alespoň jeden z tzv. duševních symptomů, které popisuji v knize Jak ochraňovat čistotu duše. Nazvali jsme ho v ní NEGATIVISMUS. Jedinci, kteří jsou „nakaženi“ tímto symptomem, se vnějšně projevují výroky typu: „Nic není podle mých představ! Nezvládnu to! Nedopadne to dobře! Nikdo mi nechápe! Nemá cenu nic dělat…“ A i když se ostatní snaží dotyčnému udělat radost (dá-li třeba muž své ženě květiny), tak v negacích se utápějící člověk stejně nebude spokojen. Většinou bude i zjevně dobrý počin, který mu dříve udělal radost, posuzovat jako něco nepřístojného. Může to negovat např. výroky: „Neudělal to správně, netvářil se při tom tak, jak bych si představoval(a)…“

Takovéto a další negativistické výroky jsou celkem časté, přičemž jejich příčinu můžeme často nalézt v lenosti. Danému člověku se nechce nic dělat, a proto vše neguje, aby tím omluvil svoji lenost. Anebo mohou být příčinou negací jiné nepatřičné vnitřní stavy či nastavení. Ve všech případech si tím ovšem zjevně škodí. Naprogramuje se totiž přitom tak, že mu nic nevychází. Pokud se někdo v těchto negativistických stavech utápí déle, vidí pak vše jakoby „černě“, což může přejít až do silné deprese.

Proto bychom pokud možno neměli vůbec užívat výše uváděné ani další negativistické výroky. Chceme-li se vyhnout zbytečným nemalým problémům či bolestným vnitřním stavům, měli bychom stále dávat bedlivý pozor na to, co říkáme a jakými myšlenkovými pochody se necháme ovlivňovat či ovládat. Odhalíme-li libovolné špatné sklony či nepatřičné projevy, neměli bychom je ale násilně potlačovat. Naopak je třeba v sobě i druhých podporovat a posilovat opačná pozitivní stanoviska. U negativismu jsou jimi tolik potřebná sebedůvěra, správné sebeocenění a další povzbuzující nastavení.

Obecně bychom v sobě měli odhalit, pochopit, a co nejdříve odložit všechny nenáležité duševní pochody. Aby nás nezatěžovaly a nezpůsobovaly zbytečné problémy. V tak často zdůrazňovaném „udržování čistoty myšlenek“ spočívá mimo jiné i to, že v sobě nenecháme vzklíčit ani rozvinout jakýkoli z nevhodných myšlenkových pochodů. Jestliže vnímáme, že na nás něco takového dotírá z okolí, měli bychom hned na počátku tyto nepříznivé vlivy rázně zapudit a snažit se přeladit do pozitivního nastavení. Rozhodně se to vyplatí. Budeme se poté i mnohem lépe cítit. Očista duše napomůže i k tomu, abychom se mohli radostněji otevřít stále sílícím jarním paprskům!

Reklama

Podobné články

Obrázek: aa024796218d302e00add517123f846df712da32
Obrázek: 78c089b941203eb3ccdbeb428006967b58948434
Obrázek: 9f87fdb120d8015e4116bf5a0e3e550d73c36097
Obrázek: 266cca9df7c4ed7a31d38b70dd9e969048e9f929
Obrázek: 832197960defd6ad7dfb1e475ba31f151e8349ce