Vyhněte se psychickým potížím a žijte v duševní pohodě. Víme, jak na to!

Jistě je smysluplné pečovat o pozemské tělo a snažit se ho udržovat v čistotě a zdraví. Zároveň bychom však měli pečovat i o svou duši, neboť schopnost seberealizace, plnohodnotný život a další aspekty našeho bytí jsou závislé na duševním zdraví. V článku se zaměříme na to, co se pod tímto pojmem skrývá a na možné projevy psychických problémů.

Obrázek: a06d81f736d699fdb886aaeae328533ea6d23c13
Zdroj: pixabay.com

Každý zřejmě chce být zdráv. Jenže dosažení dokonalého tělesného i duševního zdraví není v dnešní době tak snadné. V předchozích článcích jsme uváděli, kolik škodlivých faktorů na nás působí. Naprosto všem se tudíž lze vyhnout jen těžko. Správným úsilím ovšem můžeme alespoň minimalizovat rizika příjmu většiny z chemických škodlivin. Jak se mnozí přesvědčili, tak to jde. Je přece možné vyhýbat se nezdravým průmyslovým výrobkům a nakupovat jen kvalitní produkty. Nicméně celkového zdraví nedosáhneme jen dodržováním zásady správné výživy a užíváním nezávadných kosmetických i dalších prostředků denní péče. Kromě hmotných faktorů je třeba brát v úvahu i vliv psychosomatiky, tzn. zjevné souvislosti mezi nenáležitým duševním prožíváním a rozličnými chorobami.

Příčiny mnoha problémů často vyplývají z nerovnováh či disharmonií ukrytých hluboko v našem nitru.

Pokud je v sobě potlačujeme, mohou se po nějakém čase projevit jako tělesná nemoc. Jestliže je necháme volně projevit, tzn. dostanou-li se do naší vědomé mysli, a dle toho pak odpovídajícím způsobem reagujeme, překvapí to leckdy nejen naše bližní, ale i nás samé. To bylo skutečně ukryto v zákoutí naší duše? Přestože jsme se předtím domnívali, že jsme vyrovnaní a celkem v pořádku, nemůžeme třeba najednou celé noci spát, hystericky křičíme, či se projevujeme dalšími zcela nečekanými způsoby. Málokdo si ovšem dokáže přiznat, že reaguje-li takto nenormálně, nebude patrně duševně zcela v pořádku.

Jestliže má někdo výše uváděné či obdobné potíže a uvědomuje si je, většinou spíše řekne, že má psychické problémy. Přitom je to jen jiné vyjádření, neboť označení psychika je odvozeno od řeckého slova psyché, což znamená duše. Tento souhrnný pojem se užívá k popisu a možnosti pochopení více úrovní lidské osobnosti. Psychika má tedy pojmout veškeré duševní formy a děje, jež v člověku probíhají - od schopnosti správně vnímat okolní svět, chápat vzájemné vztahy a zákonitosti různých jevů, až po odpovídající reakce na vnější podněty.

Jenže kdo o sobě může říci, že toto vše dokonale zvládá? Přitom výše uváděné duševní projevy jsou jen „vrcholem celého ledovce“, jenž je ukryt v podvědomí a dalších běžně neviditelných hladinách naší osobnosti. Nemálo z lidí v podstatě ani netuší, co vše se ukrývá v jejich nitru. Leckdy si ani neuvědomují obrovský význam duševního zdraví. Psychické problémy mnozí často podceňují a neberou je tak vážně jako choroby fyzické. Pokud má třeba někdo vážnější srdečně-cévní onemocnění či rakovinu, ostatní ho často litují a možná si pomyslí: „Jen aby to nepotkalo mne…“. Jestliže má někdo byť i vážné psychické problémy, mávnou nad tím leckdy rukou, přičemž si mohou říci, že „depku občas mívá každý“ apod.

Avšak ten, kdo prožil těžkou depresi, může potvrdit, že duševní bolesti bývají horší, než tělesné. Když se lékaři dotazovali více lidí, jež prodělali jednak rakovinu, a jindy zase deprese, ve kterém stavu se cítili hůře, označila většina z dotázaných za mnohem horší deprese. Ty lze též brát jako smrtelná onemocnění, vždyť nemálo z takto postižených spáchalo sebevraždu. Proto bychom těmto stavům měli věnovat náležitou pozornost. Abychom mohli účinněji předcházet duševním problémům, zaměříme se zde na rozličné souvislosti a vlivy, jež působí na celkové zdraví.

Kromě dříve probíraných hmotných patogenů je třeba usilovat o minimalizaci škodlivých vlivů i v duševní oblasti. Řádná hygiena a udržování čistoty jsou nezbytné nejen u pozemského těla, ale i u duše! Podívejme se tedy na to, jaké vlivy mohou naši duši „znečišťovat“ či poškozovat. Jednak to mohou být různé energetické vlivy jako je např. elektrosmog, mikrovlnné technologie a další „výdobytky“ moderní doby. Těmito oblastmi se ovšem zabývají jiná pojednání, a proto se jim věnovat nebudeme.

Zde se postupně zaměříme na to, co můžeme sami ovlivnit či změnit k lepšímu.

A toho je vskutku hodně! Od nesprávného myšlení, nezvládaných emocí či dalších nevyrovnaných vnitřních projevů, až po celkovou životosprávu. Též příroda nabízí nemálo prostředků, jež mohou napomoci lépe zvládat všechny úkoly a situace, jimiž procházíme! Moudrý člověk by proto měl tyto podpůrné prostředky znát a v případě potřeby i správně užívat! Jejich soupisy můžete nalézt např. v knize Jak ochraňovat čistotu duše, aneb Nové pohledy na příčiny psychických problémů a možnosti péče o duševní zdraví (www.vitsyrovy.cz/knihy). Na některé z přirozených pomocných prostředků a metod se můžete těšit v nadcházejících článcích.

Reklama

Podobné články

Obrázek: c2d3220e1891ed05adcc2afcaaef40f914bdd593
Obrázek: 89879fd61ac5b16b7b4d89b6ce83087c6b08ec6c
Obrázek: c6551659095c5eabad7214e0c5d05092070f80e0
Obrázek: a90d86b385b827095c50ccaf12c3794d609174ab
Obrázek: Je opalování během těhotenství bezpečné?