Co obsahuje kosmetika

Dovíte se zde, jaké látky můžete nalézt v běžně prodávaných kosmetických prostředcích a jak dešifrovat údaje na jejich obalech.

Obrázek: c77a669fcdee97046fdcad15b749a43178a4b370
Zdroj: pixabay.com

Téměř každý používá nějaké kosmetické produkty. Od zubní pasty a šamponu až po nespočet všemožných prostředků, jež obzvláště ženy užívají k péči o tělo, zkrášlování atd. Málokdo se ovšem zamyslí nad tím, co vše si přitom na rozličné části těla aplikuje. Kdyby se ale podíval na složení běžné kosmetiky, možná by se zhrozil. Většinou by v něm nalezl nemálo tajuplných chemických či dalších názvů. Nejde však o v minulém článku rozebíraná „éčka", ale o kosmetické ingredience, na něž se vztahují jiná zákonná opatření. Je jich též nesmírně mnoho. Zatímco v potravinářství se v EU užívá přes tři sta přídatných látek, kosmetických ingrediencí má být přes třicet tisíc. A většinou jsou to umělé chemikálie!

 Jejich časté používání nemůže zůstat bez následků, neboť chemické látky se do těla dostávají nejen při vnitřním podání, ale k jejich vstřebávání dochází též u přípravků, jež aplikujeme zevně. Vstřebaná množství budou sice nižší než u přímé konzumace, avšak vzhledem k četnosti užívání různorodých přípravků bychom to neměli podceňovat. Mnohé kosmetické ingredience totiž mohou vykazovat nežádoucí účinky a dokonce i poškozovat zdraví.

 Proto bychom neměli bez rozmyslu kupovat cokoli, co je levné a doporučuje to reklama. Ani není moudré naivně očekávat, že když byl daný produkt povolen, musí být naprosto v pořádku. Samozřejmě, že před uvedením kosmetického přípravku na trh musí být provedeny mikrobiologické rozbory, testy dermální snášenlivosti a posouzen toxikologický profil jednotlivých složek. Avšak tím rozhodně není zaručeno, že koktejl všemožných chemikálií, jenž byl namíchán do schváleného produktu, nebude vykazovat vedlejší nepříznivé účinky.

 Obdobně jako u potravin bychom proto měli zkontrolovat, co daný výrobek obsahuje a jaký dopad mohou mít užívané ingredience. Největší pozor by měli dávat alergici a lidé s citlivější pokožkou, jichž je v populaci dle průzkumů kolem 38 procent. Rozhodnutí, co koupíme, je na nás samých. Avšak jeho důsledky musíme přijmout, ať chceme či nechceme. Jestliže se třeba někdo namaže nevhodným krémem a pak se osype, musí na sobě prožít i nepříjemné doprovodné jevy. Pak je pozdě spílat, kolik že nakoupený produkt stál a proč obsahuje tolik chemikálií.

 Bdělé sledování složení nám též pomůže odhalit neopodstatněná až nepravdivá tvrzení, s nimiž se u kosmetiky můžeme nezřídka setkat. Nespoléhejte se jen na tvrzení výrobců či prodejců, jestliže své produkty označí třeba jako „přírodní kosmetiku". Leckdy je to jen jejich firemní mínění, nebo zjevná propagace. Nepostačí se též řídit dle obrázků či názvu výrobku – skutečnost zjistíme teprve z informací uvedených ve složení.

Jak dešifrovat údaje na obalech kosmetiky

 Dle zákonných předpisů má být seznam všech užitých přísad uveden na vnějším obalu a má mu předcházet označení „Ingredients". Přečtete-li si, co je tam napsáno, můžete se následně pokusit nalézt nalezené ingredience v odpovídající literatuře. Rozsáhlé soupisy kosmetických ingrediencí najdete třeba v tabulkách knihy Tajemství kosmetiky, v nichž je i hodnocení jejich přijatelnosti (www.ingecko.cz/knihy). Případně můžete kosmetické ingredience zadat do vyhledávače na internetu; mimo názvu je vhodné dát tam i slovo „cosmetic". Některé weby se zaměřují právě na hodnocení jejich vhodností a bývají na nich uvedena i možná rizika.

 Jak významný podíl tvoří jednotlivé látky, můžete zjistit z pořadí, v němž jsou seřazeny ve složení. Suroviny v něm mají být dle zákona uváděny v sestupném pořadí, tzn. na prvních místech nejvíce zastoupené složky a dále pak sestupně látky zastoupené v nižších množstvích. Na konci bývají ingredience tvořící méně než 1 procento obsahu, a to již v libovolném pořadí.

 Barviva jsou většinou uvedena až po ostatních kosmetických přísadách a naleznete je tedy na konci jako CI s číslem, přičemž CI je zkratka pro „Colour Index". Značný počet z nich patří k rizikovým složkám, neboť v kosmetice se převážně užívají syntetická barviva. Nejhorší pověst mají tzv. azobarviva, jež se vyrábějí z určitých frakcí ropy. Mohou procházet skrze kůži do krve a poškozují v prvé řadě játra. Vědecké studie též prokázaly, že u žen, jež si takovýmito prostředky barvily vlasy, se pětinásobně zvýšilo riziko rakoviny prsu. Avšak v kosmetice se užívají i mnohé další ingredience, u nichž se prokázaly škodlivé účinky.

Nejškodlivější přísady

 K nejrizikovějším přísadám se řadí konzervanty, neboť většina z nich je zjevně jedovatých. V prvé řadě si jmenujme extrémně toxické sloučeniny rtuti, jako je fenylrtuťnatý acetát a borát. Mezi škodlivé konzervanty se též řadí formaldehyd a sloučeniny, jež ho uvolňují; k nim patří např. DMDM hydantoin, glutaral a další. Dále se v kosmetice užívá triclosan, který poškozuje játra a ledviny. K nepříznivě působícím složkám patří i halogen organické sloučeniny, jež na první pohled poznáte dle názvu: většinou v něm naleznete slovo chloro-, jodo- nebo bromo.

 K rizikovým ingrediencím se také řadí chemické UV filtry, jež můžete nalézt v běžných opalovacích prostředcích. To potvrdily i oficiální studie university v Zürichu, jež u pěti testovaných UV-B-filtrů dokázaly, že mohou urychlovat růst rakovinných buněk. Proto mohou obzvláště při nadměrném slunění zvyšovat rizika rozvoje rakoviny kůže. Jako příklad výrazně škodlivého faktoru proti UV záření si uveďme Etylhexyl triazon, což je syntetická sloučenina na bázi karcinogenního anilínu.

 Mezi nepříznivě působící ingredience patří též syntetické soli hliníku, jež naleznete hlavně v deodoračních prostředcích. Tyto sloučeniny uzavírají póry, což má zabránit tomu, aby se člověk potil. Z toho pak mohou vyplynout zánětlivé reakce, neboť kůže se potřebuje přirozeně čistit a dýchat. Pokud se tyto soli hliníku ostanou do těla, končí většinou v mozku. Rovněž mohou přecházet do mateřského mléka.

 Mimo to kosmetika leckdy obsahuje i látky s alergenním účinkem. Nejčastěji se v tomto ohledu uvádějí umělé vonné látky; ve složení většinou bývají označovány jako „parfém". Rozličných dráždivých a nepříznivě působících látek je však ještě více. Další škodliviny s jejich možnými dopady naleznete v knize Tajemství kosmetiky.

Vezmete-li v úvahu výše uváděné i další skutečnosti, měli byste dojít k závěru, že se skutečně vyplatí zkontrolovat složení všech kosmetických prostředků, jež chcete koupit nebo je již používáte. A též se hlouběji zamyslet nad tím, co s tím. Rozhodnete-li se provést změny k lepšímu, potřebujete ještě mít dostatek odvahy a sil k jejich uskutečnění!

Reklama

Podobné články

Obrázek: 37ae037b3804cc602aa8c694897fd9edb0b8d778
Obrázek: e5431b5c80a107ea003166a57c2c5c39bf822894
Obrázek: 7c1fda627bdaa0137cf26b3646f70a7ec7d7f465
Obrázek: a7b398fd4f1da8fa4da563413bbce5ad97068e9a
Obrázek: 7f9dc7486d9c05aa178a65f827bb98f22d2cae46