Co nám přináší soužití se psem

V dostupných statistikách je uváděno, že skoro polovina domácností České republiky sdílí svoji přítomnost se psem. Ve světě je to o trochu nižší procento. Z těchto čísel lze usuzovat, že domácí zvířata jsou mezi námi oblíbená. Jsme rádi, když jsou nám psi nablízku. Pes působí pozitivně na naší psychiku. Má také pozitivní vliv na rozvoj dětí. Je prokázáno různými studiemi, že nás jeho přítomnost uklidňuje, pomáhá při zotavování po nemocech, dokonce zlepšuje naší starostlivost o sebe sama.

Obrázek: 1e53e82d4ae500a4b0ff978abcf814e12b5df9ed
Zdroj: pixabay.com

Plemen psů je na světě mnoho. Jak si vybrat správně, tomu jsme se věnovali v minulém díle.

Proč si pořizujeme psa?

V dostupných statistikách je uváděno, že skoro polovina domácností České republiky sdílí svoji přítomnost se psem. Ve světě je to o trochu nižší procento. Z těchto čísel lze usuzovat, že domácí zvířata jsou mezi námi oblíbená. Jsme rádi, když jsou nám psi nablízku. Pro mnoho lidí je pes neodmyslitelnou součástí jejich života. Zamysleme se teď spolu, proč tomu tak je?

Již v dětství jsem tíhla k přírodě. Měla jsem pocit, že my lidé patříme do přírody. Je nám tam dobře, dobíjí nás energií, sdílí svou moudrost a učí nás. Na druhou stranu jsem také pozorovala, že se lidé, možná i nechtěně, od přírody postupně velmi vzdalují. Tehdy jsem nevěděla, proč to takto cítím.
 

Porozumění beze slov

Až jednou se mi k rukám dostal velmi starý příběh z Afriky o komunikaci lidí a zvířat. Vypráví o tom, že na Zemi žily bytosti - lidé, kteří byli v dávných dobách součástí přírody stejně jako bytosti - zvířata. Tyto bytosti žily společně jako součást přírody. Navzájem si rozuměly vzájemným vnitřním napojením. Rozuměly si beze slov. Tak jak je to mezi zvířaty dodnes. Krásné porozumění bytostí se vytratilo, když byli lidé obdarováni řečí. V tomto příběhu je psáno, že dar dostali lidé proto, aby mohli být lépe ovládáni vnější mocí. Lidé brali řeč nejdříve jako velký dar. Ovšem jen do té doby, než pochopili, že tímto darem mnohé ztratili.

Ztratili svou úžasnou schopnost, žít se zvířaty v jednotném prostoru a navzájem si rozumět beze slov. Ať je již tento příběh pravdivý nebo ne, mně se velmi zalíbil. Skrývá v sobě krásnou myšlenku vzájemného porozumění mezi lidmi a zvířaty.

Každý z nás má tuto schopnost porozumění v sobě ukrytou. Pravděpodobně i proto tak velké procento lidí vyhledává přítomnost zvířete, které by s nimi sdílelo společný prostor. Některým z nás funguje soužití na jedničku, ve vzájemném respektu a lásce.
 

Rozvíjení vztahu

V některých soužitích se ale z nějakého důvodu objevují překážky a problémy. Věřte, že všechna nedorozumění je možné řešit. Vím, že pes ani člověk od přírody nejsou zlé bytosti. Když se vyskytují problémy, je mnohdy jen důležité, mít správné informace, které pomohou zlepšení stavu. Spolu se zájmem, ochotou vynaložit nějaký čas a energii, se vztah rozvíjí k příjemnému soužití. Každý jsme obdarováni porozuměním beze slov, jen na různé úrovni pochopení a cítění. To, co je vám ještě ukryto, to můžete jednoduše rozvíjet učením.
 

V případě, že máte chuť se učit, napište mi na cloudlesslifecoach@gmail.com, jakou překážku se psem ve vašem vztahu řešíte. Ať již spatřujete krásu v uvedeném příběhu nebo ne, faktem je, že většina lidí vyhledává přítomnost „němé tváře". Mnozí z lidí si již bez psa nedokážou život představit. Je nám s nimi prostě dobře.

 

Přemýšleli jste někdy nad důvodem, proč máte psa?

Nebo proč byste si jej rádi pořídili?

Důvodů může být mnoho. Pes je pro někoho dobrou společností v osamělosti, pro někoho ochránce jeho majetku (zvyšuje bezpečí), nebo důvodem, proč začít chodit na procházky (více se pohybovat). Pes působí pozitivně na naší psychiku. Má pozitivní vliv také na rozvoj dětí. Je prokázáno různými studiemi, že nás jeho přítomnost uklidňuje, pomáhá při zotavování po nemocech, dokonce zlepšuje naší starostlivost o sebe sama. Pes s námi sdílí bezpodmínečnou lásku. Má nás rád takové, jací skutečně jsme. Toto vše umí, aniž by potřeboval umět mluvit. Komunikuje s námi lidmi jiným způsobem – nejen postojem těla, projevem emocí, ale také jakýmsi bližším napojením. Slyšela jsem již mnohokrát lidi říkat: „On se chová, jakoby mi rozuměl." nebo „To vypadá, jakoby mi četl myšlenky." atd.

 

  • Psi s námi v partnerském vztahu sdílí sebe sama – svou energii, svou přítomnost i pozornost. Komunikují způsobem, který podle zmíněného příběhu znají z minulosti. Teď je již jen na nás a naší ochotě, chtít porozumět bytostem, které s námi žijí.
     
  • V partnerství se psem sdílet naší opravdovost a jedinečnost. Rozvíjet naše skryté schopnosti tak, aby naše soužití bylo příjemné a láskyplné pro obě strany (pro obě bytosti, pro oba partnery). Rozvíjet naši komunikaci tak, aby naše partnerství fungovalo, co nejlépe.
     
  • Naučit se vnímat, naslouchat, rozumět, podporovat, sdílet, cítit a být.
     
  • Komunikace dvou partnerů není mnohdy tak jednoduchá, jak bychom si přáli.

 

Pro usnadnění vašich kroků v učení se a podporu, jsem tady pro vás. Budu vám průvodcem komunikací se psem, kdy nebudete na překonání překážek sami. V bezpečí a s podporou se učíme nové věci a odstraňujeme překážky. Naše snažení směřuje k tomu, abyste nejen vyřešili problémy, ale také jste se úspěšnými kroky dostali ke spokojenému partnerství a v budoucnu věděli, jak zvládnout různé situace. 

 

Zaměřili jsme se na důvody, proč se těšíme psí společnosti. Jak je ale možné, že i když bychom rádi, tak si někdy nerozumíme? O tom se dozvíte v dalším díle.

 

Reklama

Podobné články

Obrázek: 8705a3207093ed47191177f4d423e9a07d97c62b
Obrázek: 963e3c3dc54b9a0757cb2f00e3abe4014f1c271e
Obrázek: 873d2f3662dfd31629e618456f8821aa7e71da2b
Obrázek: 168afda097cfdb09e9a9ed3399717c75d074011f
Obrázek: 258f961a9ff9d08133c0fe69002e3eb5690dd088