Odvážné snění - Síla mysli, síla myšlenek

Síla naší mysli je jednou z nejsilnějších a nejužitečnějších schopností, které máme každý v sobě. Tato obrovská síla i s představivostí nám může pomoci vytvořit úspěch, ale také neúspěch, štěstí nebo neštěstí, příležitosti i překážky. Záleží pouze a jen na nás, jakým směrem svou mysl povedeme. Ponořte se s námi do odvážného snění a pusťte do svého života sílu myšlenek, která dokáže úžasné věci.

Obrázek: 250102ea1432a93d786c7808292572fb1804f980

Naše myšlenky

Myšlenky jsou hlavním pilířem této úžasné síly, a když k nim přidáte soustředění a procítění skrze emoce, vaše myšlenky se stanou mocným nástrojem, který ovlivní vaši realitu a celý váš život.

Myšlenky, které procházejí naší myslí, jsou zodpovědné téměř za vše, co se v našem životě děje. Bohužel, ne všechny myšlenky jsou si rovny. Do mysli se nám vkrádají myšlenky zbloudilé, kterým ani nevěnujeme pozornost, pak jsou tu myšlenky strachu, které ovlivňují naše chování, postoje a zároveň i činy, které se odrážejí v každodenním životě.

Jaké jsou myšlenky, takový je náš život. Slabé myšlenky nemají skoro žádný dopad, ale silné myšlenky, které se v naší hlavě objevují často a několikrát za den mohou způsobit zásadní změny. Celá síla mysli se skládá pouze z vaší pozornosti, z vašich mentálních obrazů a také z myšlenek. Myšlenky jsou zkrátka energie i přesto, že jsou neviditelné. Stejně jako vítr, který je neviditelný, ale i tak dokáže být mocný.

Síla myšlenek je kreativní síla

Naše myšlenky můžeme přirovnat k videu, které se neustále přehrává v naší mysli. To, co si tam promítáte, určuje, jaký život žijeme a jaké zážitky během svého života potkáme. Pokud chcete ve svém životě něco změnit a chcete být strůjcem něčeho úžasného, co vás bude naplňovat, musíte si uvědomit, že nejprve je nutné si promítat jiné video, takové, které se vám bude líbit více, takové, v kterým se objeví vše, po čem toužíte a co si do svého života chcete přitáhnout. Tuto sílu můžete trénovat a posilovat každý den. Můžete ji používat ke změnám ve svém životě, ale také můžete ovlivnit mysl lidí, kteří jsou kolem vás.

Síla vaší mysli hraje důležitou roli v kreativní vizualizaci, která se pojí se zákonem přitažlivosti

Pokud zasadíte semínka, zalijete je a dáte jim vhodnou výživu, vyrostou z nich zdravé a silné rostliny. Ano, myšlenky jsou jako semínka. Mají přirozenou tendenci růst, sílit a projevovat se ve vašem životě za předpokladu, že je krmíte svou pozorností - tím jim i umožňujete růst. Vaše pozornost, zájem a nadšení je to, co je dělá silnými. Pokud tedy projevíte nezájem o určitou myšlenku, nezíská žádnou sílu, nebude růst a díky tomu nebude ani mocná.

Myšlenky ovlivňují, myšlenky utváří

 • Vaše myšlenky ovlivňují vaše podvědomí, které ovlivňuje vaše jednání
   
 • Vaše myšlenky mohou také přejít do jiné mysli a ovlivnit i ostatní
   
 • Pokud se zaměříte na své sny, touhy a cíle, přitáhnete si do svého života lidi, kteří jsou v pozici, aby vám ve vaší cestě za cílem pomohli.
   
 • Silné myšlenky ovlivňují život nás všech, a proto si dávejte pozor na to, na co myslíte.
   

I když se vám ze začátku může zdát, že je to neuvěřitelné, tak pokud otevřete dveře do tohoto světa a budete otevření, objevíte zajímavé věci mezi myšlenkami a životem. S tím vám může pomoci i webinář zdarma, který vás provede silou mysli.
 

Kdy se síla myšlenek projevuje?

Síla myšlenek se projevuje, když opakujete stejné myšlenky znovu a znovu. Tato mocná síla a energie vám pomůže myšlenky změnit v realitu.

Jak využít sílu myšlenky?

 • Používejte svou představivost k vizualizaci – k dokonale čisté scény čehokoliv chcete a čeho vy sami chcete dosáhnout. Tyto obrazy musí být jasné!
   
 • Do těchto scén ve vaší mysli vložte detaily, barvy, zvuky, představte si vůně, ale také do nich vneste své emoce, které jsou plné radosti, štěstí, vděčnosti a lásky.
   
 • Opakujte vizualizaci často, nejlépe každý den s pozorností a vírou, že je to opravdová skutečnost, která už se v tento moment děje.


Vaše podvědomí přijme tyto veškeré mentální scény jako skutečné zážitky, protože náš mozek nerozlišuje skutečnost a imaginární zážitky skrze obrazce. Provedete-li tyto změny ve vašem životě, přitáhnete k sobě příležitosti takové, které odpovídají obrazcům, které jste si vytvořili ve svém podvědomí.

Nejde to ze dne na den

Proces vizualizace a zhmotnění se neděje přes noc. Potřebujete k tomu čas, energii, víru a také emoce, abyste dosáhli toho, o čem přemýšlíte. Díky tomuto procesu si do svého života můžete přitáhnete povýšení, podpoříte své podnikání, zlepšíte své vztahy, přitáhnete do svého života lidi, kteří s vámi souzní, ale dokážete si přitáhnout i majetek.

Co je důležité?

 • Věnujte maximální pozornost svým myšlenkám.
   
 • Snažte se odmítat nebo nevěnovat přílišnou pozornost myšlenkám negativním.
   
 • Vpusť tě do své mysli myšlenky, které přinášejí to dobré, šťastné a pozitivní výsledky.
   


Vaše myšlenky tvoří vaši realitu

Abyste mohli získat důkaz a utvrzení v tom, že se myšlenky stávají skutečností, je důležité věnovat pozornost svým myšlenkám a tomu, jak ovlivňují a jak se odráží na vašem životě. Zaměřte se proto na své sny, cíle a touhy. Krmte je svou pozorností, emocemi a dejte jim ve svém životě důležitost.

Vaše myšlenky a představivost určuje, zda selžete nebo dosáhnete úspěchu. Určují události, které přitahujete do svého života a lidi, které potkáváte. Vy samotní můžete mít kontrolu nad svým životem, když víte, jak ovládat svou mysl, její sílu a jak ji efektivně používat ve svém běžném životě.

Jak více proniknout do své mysli, otevřít dveře do duše a obrátit svůj život do pozitivních změn?

Vše po čem toužíte, už máte v sobě! Stačí jen otevřít své srdce, svou mysl a dovolit si snít a přitahovat si do svého života všechny krásy světa. Ověřené techniky a nástroje vám pomohou naplnit a rozvinout váš potenciál.

My všichni jsme tvůrci, kteří tvoří svůj vlastní svět. Je jen na vás a ve vás, kdy naleznete svůj klíč ke spokojenosti, stačí jen chtít a otevřít se. A prvním krokem ke spokojenému životu, zdraví a síly, je začít si své myšlenky plně uvědomovat a věnovat se jim každý den. S tím vám pomůžou a usnadní tuto cestu poznání Younity, kde jsou uznávaní motivační řečníci a učitelé z celého světa, kteří dokázali ovládnout svou mysl a poznat opravdovou moc a tvořivost životů. Zážitky, znalosti a poznání vám pomůže proniknout do mocného světa tvořivosti a aplikovat ho do každodenního života. 

Probuďte sebe i svou mysl odvážným sněním

Abyste mohli ovládnout skutečnou sílu snění, nejprve se naučíte, jak procitnout z celé kolektivní noční můry, ve které teď momentálně všichni žijeme! Naučíte se, jak být opravdu probuzený i když zrovna spíte a ani o tom nevíte! Jen tehdy totiž dokážete využít opravdovou moc snění! Vkročte do tohoto fascinujícího a mocného snového světa šamanů v bezplatném webináři, který vás posune značně dál, než jste dnes!

Reklama

Podobné články

Obrázek: e85572950e8c4709bcc1c1b21bb6e6fb2ab16177
Obrázek: 84f87e8cb812456981deb1213a781d15a85a7ad3
Obrázek: dc93d15ff9013dd6ac5d6f841e1a3ac7ad01e6c4
Obrázek: dd26e29069d511616f6681ff561ce9e3978a97ce
Obrázek: jak na zdravější Vánoce