Mediace není meditace aneb jak se rozejít?

Stojíte před rozvodem a nechcete, aby z toho byla dlouhá a vyčerpávající bitva? Objektem sporu jsou děti a majetek? Zkuste mediaci – rychlou a lidskou cestu k dohodě, která šetří čas, nervy a otevírá dveře k lepší budoucnosti pro všechny zúčastněné.

Obrázek: co-je-mediace
Zdroj: Pexels


Mediace: Lidská cesta k řešení rodinných sporů

Rozvodovost v České republice stále roste a spory o děti a vypořádání společného jmění manželů nejsou bohužel nic příjemného. Pro rodiče, manžele, partnery, ale především pro děti. Rozchod rodičů je pro dítě v jakémkoli věku složitý po všech stránkách, a to i v případě, kdy se rodiče na všem dohodnou v klidu. Což bohužel je ale spíše výjimečná záležitost. Rozpadem vztahu dvou lidí končí partnerství v rovině romantické, ale rodičem zůstáváte dál. Jak se dá rozvod či rozchod zvládnout tak, aby nebylo žádných poražených? Zkuste mediaci.
 

Co je mediace?

Mediace je řízené vedení rozhovoru mezi stranami v konfliktu a na rozdíl od poměrně formálního soudního řízení, kde se vše řeší po stránce právní, kde dokládáme důkazy, listiny, svědecké výpovědi, v mediaci jde především o to, jaká je lidská stránka věci. 

Mediátor vede mediační setkání v na sebe navazujících fázích, v rámci kterých pokládá klientům různé otázky týkající se jejich situace, a postupně tak pomáhá oběma stranám, aby se navzájem slyšely a pochopily. Zprostředkování pochopení po zpracování emocí, které jsou pro rodinnou mediaci běžné, je klíčové pro další posun v jednání. Toho se (bohužel) u soudu nedočkáte. 
 

 

Soudní řízení vs. Rodinná mediace

Soudní řízení od A do Z (tedy vč. rozhodnutí o poměrech dítěte, majetku a rozvodu manželství) může trvat i několik let. Rodinná mediace je zpravidla na 3-5 mediačních setkání, která je zpravidla po 3 hodinách. V rámci týdnů je možné vše, co se zahrnuje rozchod rodičů a péče o děti, vyřešit a odcházet s mediační dohodou v takovém znění, která bude přesně odpovídat potřebám klientů a jejich dětí. 

Mediace tak velmi efektivně a rychle umí klientům pomoci se na věc podívat jinak, z širšího úhlu, z pohledu druhé strany, ale také optikou dítěte. Velmi často se totiž stává, že rodiče v případě sporu, zapomínají na to, co je nejpodstatnější, tedy zájmy a potřeby dětí. Úkolem mediátora je to, aby nestranně přistupoval ke klientům, ale v případě nutnosti orientoval klienty na potřeby dítěte a na budoucnost. Není výjimkou, že v mediaci zazní otázka „A jak by to chtěl Lukášek…?“

Díky mediačním technikám a jednotlivým fázím mediace klienti pochopí, jak vše vnímali jednak oni sami, ale i druhá strana, zpracují své emoce v kontextu situace, a budou pak schopni (a ochotni) se dohodnout.V dalších článcích se pak podíváme blíže na to, jak mediátor v mediačním jednání pracuje, abyste věděli, co vás čeká, nebo naopak, co od mediace neočekávat. 

 

Reklama

Podobné články

Obrázek: 5656254a19fbf7b455aaaf0376f166812f1ee7ae
Obrázek: 206c55573ae8cadb631a0d3734732be58e94e59e
Obrázek: 23866cadc1bc33704a02cd17e89a6404d61c345d
Obrázek: e79854196436880dedc4c35e8485074bb514a456
Obrázek: 36594e0cb2a8c5f0cadc651ab1f05274e0861b4d