Mediace jako mimosoudní způsob řešení sporů

Každý v průběhu svého života zažije situaci, kdy ho napadne, že by druhého nejraději „zažaloval“. Konflikt vždy nejdřív eskaluje, až dojde do fáze, kdy už člověka napadne jediná možnost – soud. Ať už se jedná o spor se sousedem, s prodejcem elektroniky nebo, a to se děje velmi často, spor s vlastním partnerem, kdy může padnout i slovo „rozvod“.

Obrázek: co je mediace
Zdroj: Ilustrační obrázek Canva

Zkusíme se dohodnout?

Soudní řízení je ale, jak všichni víme, nákladné a zdlouhavé. Výsledkem je navíc ve většině případů nespokojenost obou stran, neboť soud většinou nerozhodne přesně tak, jak by si jedna nebo druhá strana představovala. Co však vzít svůj život do vlastních rukou a s protistranou se zkusit dohodnout?

 

Dohoda za pomoci mediace

Jako jedna z alternativ k soudnímu řízení slouží proces mediace, kdy mediátor, jakožto nestranná osoba, provádí strany procesem, jehož výsledkem je v ideálním případě řešení konfliktu prostřednictvím dohody. Takovou dohodu pak strany i mediátor podepíší, a tím se dohoda stane pro strany závazná.

 

Osoba mediátora

Mediátor je osoba, která vykonává tuto profesi na základě živnostenského oprávnění, popř. se jedná o osobu zapsanou v seznamu mediátorů, který vede ministerstvo spravedlnosti. Takový zapsaný mediátor pak může získávat i kauzy přímo od soudu, kdy se soudy samy snaží strany motivovat k řešení jejich neshod dohodou.

 

Kolik to celé bude stát? 

V případě, že první setkání s mediátorem nařídí soud, je cena stanovena vyhláškou ve výši 400 Kč za započatou hodinu. Za každou následnou mediaci, stejně jako mediaci, ke které se strany uchýlí dobrovolně, strany hradí takovou částku, na které se s mediátorem dohodnou, a to standartně rovným dílem, tedy každá ze stran zaplatí polovinu částky. Průměrně se cena za hodinu mediace pohybuje mezi 1 000 a 2 000 Kč.
 

Reklama

Podobné články

Obrázek: 0cce2d0571fbee270266194e330126ed2ec965cd
Obrázek: 864a9d4f1f07c55660910232bcac0710f7ba9fd0
Obrázek: a5c3cc369bc515bf73cfe29ac0a7b75f504e9c31
Obrázek: acd4bf51812c57f17fb98dcd81b9ed830a72542b
Obrázek: 75c40982d21d160557bca508e34a9240d55f39d6