Mediace jako mimosoudní způsob řešení sporů

Každý v průběhu svého života zažije situaci, kdy ho napadne, že by druhého nejraději „zažaloval“. Konflikt vždy nejdřív eskaluje, až dojde do fáze, kdy už člověka napadne jediná možnost – soud. Ať už se jedná o spor se sousedem, s prodejcem elektroniky nebo, a to se děje velmi často, spor s vlastním partnerem, kdy může padnout i slovo „rozvod“.

Obrázek: co je mediace
Zdroj: Ilustrační obrázek Canva

Zkusíme se dohodnout?

Soudní řízení je ale, jak všichni víme, nákladné a zdlouhavé. Výsledkem je navíc ve většině případů nespokojenost obou stran, neboť soud většinou nerozhodne přesně tak, jak by si jedna nebo druhá strana představovala. Co však vzít svůj život do vlastních rukou a s protistranou se zkusit dohodnout?

 

Dohoda za pomoci mediace

Jako jedna z alternativ k soudnímu řízení slouží proces mediace, kdy mediátor, jakožto nestranná osoba, provádí strany procesem, jehož výsledkem je v ideálním případě řešení konfliktu prostřednictvím dohody. Takovou dohodu pak strany i mediátor podepíší, a tím se dohoda stane pro strany závazná.

 

Osoba mediátora

Mediátor je osoba, která vykonává tuto profesi na základě živnostenského oprávnění, popř. se jedná o osobu zapsanou v seznamu mediátorů, který vede ministerstvo spravedlnosti. Takový zapsaný mediátor pak může získávat i kauzy přímo od soudu, kdy se soudy samy snaží strany motivovat k řešení jejich neshod dohodou.

 

Kolik to celé bude stát? 

V případě, že první setkání s mediátorem nařídí soud, je cena stanovena vyhláškou ve výši 400 Kč za započatou hodinu. Za každou následnou mediaci, stejně jako mediaci, ke které se strany uchýlí dobrovolně, strany hradí takovou částku, na které se s mediátorem dohodnou, a to standartně rovným dílem, tedy každá ze stran zaplatí polovinu částky. Průměrně se cena za hodinu mediace pohybuje mezi 1 000 a 2 000 Kč.
 

Reklama

Podobné články

Obrázek: 5f279cd25c3d0b8904bda773fea7e36f8cae0f3f
Obrázek: 748bf8e2b2112cf34eb9a7ad595a529b66434adc
Obrázek: 0895a7d2c783471d0c5104b2e6e4350b3c98111a
Obrázek: db6d9eaf51a374265cfa7d1801f0deb167ffc901
Obrázek: 5e3f6be3d706eb2426c91f1779231c69ef989b66