Mediace jako mimosoudní způsob řešení sporů

Každý v průběhu svého života zažije situaci, kdy ho napadne, že by druhého nejraději „zažaloval“. Konflikt vždy nejdřív eskaluje, až dojde do fáze, kdy už člověka napadne jediná možnost – soud. Ať už se jedná o spor se sousedem, s prodejcem elektroniky nebo, a to se děje velmi často, spor s vlastním partnerem, kdy může padnout i slovo „rozvod“.

Obrázek: co je mediace
Zdroj: Ilustrační obrázek Canva

Zkusíme se dohodnout?

Soudní řízení je ale, jak všichni víme, nákladné a zdlouhavé. Výsledkem je navíc ve většině případů nespokojenost obou stran, neboť soud většinou nerozhodne přesně tak, jak by si jedna nebo druhá strana představovala. Co však vzít svůj život do vlastních rukou a s protistranou se zkusit dohodnout?

 

Dohoda za pomoci mediace

Jako jedna z alternativ k soudnímu řízení slouží proces mediace, kdy mediátor, jakožto nestranná osoba, provádí strany procesem, jehož výsledkem je v ideálním případě řešení konfliktu prostřednictvím dohody. Takovou dohodu pak strany i mediátor podepíší, a tím se dohoda stane pro strany závazná.

 

Osoba mediátora

Mediátor je osoba, která vykonává tuto profesi na základě živnostenského oprávnění, popř. se jedná o osobu zapsanou v seznamu mediátorů, který vede ministerstvo spravedlnosti. Takový zapsaný mediátor pak může získávat i kauzy přímo od soudu, kdy se soudy samy snaží strany motivovat k řešení jejich neshod dohodou.

 

Kolik to celé bude stát? 

V případě, že první setkání s mediátorem nařídí soud, je cena stanovena vyhláškou ve výši 400 Kč za započatou hodinu. Za každou následnou mediaci, stejně jako mediaci, ke které se strany uchýlí dobrovolně, strany hradí takovou částku, na které se s mediátorem dohodnou, a to standartně rovným dílem, tedy každá ze stran zaplatí polovinu částky. Průměrně se cena za hodinu mediace pohybuje mezi 1 000 a 2 000 Kč.
 

Reklama

Podobné články

Obrázek: cff77c58236e1957c6290eba7d1d7c0011d84253
Obrázek: b00841ff4c007404e8182d774c1e8593799605ec
Obrázek: d57236b471a4a7a763ea58e0f01b26aeb83f739c
Obrázek: 38c8cd10ca6c9d0b778e2f4ab40a2759b2e42e0c
Obrázek: 82899170a50fea7258a1ebc9f0dd5d6f1c59a711