Jak se připravit na těhotenství a porod?

Jaký význam může hrát společné prožívání rodičů celého průběhu těhotenství a porodu?....

Obrázek: f4b86dda9a987d8bde8b15cb0622e8d44278eff8


Co přináší příprava na těhotenství a porod?

Dnes stále aktuálnější a diskutované téma…rodičovství v současné době vyspělé společnosti je spíše plánované. Studium, práce a kariéra, uzavírání partnerství (formální či neformální), bytové poměry, atd… Plánování rodičovství se tak dostává do popředí zájmů mladé generace. Ba co více i do popředí generace, která má již jakousi stabilitu na trhu práce a domácnosti, čímž se i posouvá hranice pro plánování prvního potomka, často jsou to ženy kolem 35 let i výše. A právě vzhledem k aktivnímu přístupu v plánování rodičovství se zvyšuje i zájem partnerů na společném prožívání celé doby těhotenství a doby porodu. Je to v podstatě necelý rok, což je celkem dlouhá doba, která skýtá nespočet možností, prožitků, novinek, pocitů, změn, reakcí a představ.

Jakmile je ženě sdělena gynekologem skutečnost, že je těhotná, je to velký zlom dá se říci ve všech rovinách – ve sféře pracovní, osobní, rodinné, intimní. Stává se maminkou, záplava kladných pocitů se hned přenáší na partnera, tatínka, který sdílí a opětuje krásnou skutečnost a začíná změna postojů, životní filozofie a jedná se nyní o plnohodnotnou rodinu s participací obou na dalším dění.

Rodiče jsou šťastní a rádi přijímají všechny informace ohledně jak těhotenství, tak porodu. Dokonce již záhy se starají o porodnici, kde by chtěli děťátko přivést na svět, je to záležitost oblasti, kde rodiče žijí, ale vím, že Praha a její okolí je známé svou brzkou registrací pro porod. V každém případě je nyní na místě rodičům nabídnout řadu setkání, informací, možností prostřednictvím kurzů pro těhotné ženy, besed, setkávání při těhotenském cvičení, plavání….
 

Kurzy a besedy

Kurzy a besedy mohou být jednorázové, více lekcové, máme připravený dopředu program na několik témat, jako například v počátečních setkáních je v popředí zájmu životospráva těhotné ženy, na co se zaměřit v potravě, co vše nám říká těhotenská průkazka, jak v ní může číst maminka i tatínek, co vše může nastávající maminka dělat, čemu se raději vyhnout, častými dotazy jsou pracovní podmínky maminek zvláště ve směnném provozu. Taková setkání několika maminek a tatínků je vždy formou povídání a diskuze, řada dotazů totiž vyplývá z aktuální situace a vývoje diskuze. Je to společné posezení a vyjasnění řady dotazů a názorů. Je velmi přínosné a motivující, že se téměř vždy účastní těchto besed oba rodiče, vnímají tuto krásnou roli maminky a tatínka společně, komplexně, což je opravdu moc dobře, vždyť je to rodinná diskuze a příspěvek je společný.

Postupně s rostoucím stupněm těhotenství se mění i témata našich setkávání, již rodiče zajímá, jak je miminko velké, kdy půjdou na ultrazvuk, zda mohou získat video, eventuálně jakého pohlaví je miminko, stále se upřesňuje termín porodu, už se zajímají o důležité informace, co si vzít do porodnice, kdy jet do porodnice, jak se projeví počátek porodu….
 

Plavání

Často se vidíme s ženami také prostřednictvím plavání v těhotenství a cvičení. Voda je vynikající pro nácvik porodních poloh, nácvik dýchání a zadržování dechu, a proto ji využíváme jako pomůcku nácviku porodu, což využijeme, až se potkáme přímo na porodním sále. Cvičení v těhotenství je rovněž pozitivní, procvičují se části těla, které dostávají co proto během rostoucího bříška, dbáme na správné držení těla během celkem dlouhé doby těhotenství a radíme úlevové polohy tam, kde se objeví nějaká bolest.

Jednou z lekcí je také zaměření na miminko po narození, kde maminky získávají spoustu informací ohledně péče o narozené miminko. Jakou výbavičku si pořídit, jakou kosmetiku, co dělat, když děťátko bolí bříško a řadu dalších.
 

Vzájemná důvěra

Při kombinaci všech nabízených služeb, kurzů, plavání a cvičení dochází nejen k získání cenných informací, které každá maminka a i tatínek ocení, ale jde tu o mnohem více. Ocenitelná je komunikace mezi maminkami, mezi personálem a maminkami, s tatínky, rozvíjí se sociální komunikace navzájem, pocity sounáležitosti, sdílení radosti i starostí. Různé zkušenosti se mohou předávat napříč celému kolektivu, předávání zkušeností, rad a doporučení jsou sdílená a velmi přínosná. Celá tato „malá společnost“ vytváří síť všemožných vztahů navzájem, dochází k důvěře navzájem, prožitky jsou společné a znásobené. Při dalších setkáních se již známe, těšíme se na sebe, doma si většinou každá dvojice připraví sérii dotazů a otázek, které se řeší společně, dochází k vzájemnému poznávání i jednotlivých rodičů, i pro ně jsou tato setkávání, tyto situace nová.

Hlavním cílem se stává především odbourání strachu a stresu, z cizího prostředí, z cizích lidí, z prostor, které budí respekt. Díky tomu se nám toto daří, navzdory některým předsudkům se vypěstují krásné mezilidské vztahy dobré kvality, někdy i na dlouhou dobu…
 

Co tedy říci o významu předporodní přípravy?

Ano, má své místo, svůj význam, je přínosná pro důležité informace pro rodiče i pro miminka, znovu zdůrazňuji vytváření vzájemných vazeb a vztahů, které sehrávají kladnou roli na porodním sále i porodnici, vztahy mezi personálem a rodiči, vztahy mezi jednotlivými dvojicemi, společné prožitky, společné povinnosti, společná zodpovědnost…..společná rodičovská role….sociální vazby jsou přirozené a sociální komunikace mezi budoucími rodiči se zlepšuje a tříbí.

Zda se promítne celé toto krásné období očekávání narození miminka a společné prožívání samotného zrození do kvality rodinných vztahů a kvality manželství, to si netroufám říci nebo hodnotit, oficiální statistiky nejsou evidovány, ale zda existuje přímá úměra mezi kvalitou manželství a rodiny, její stabilitou a společným prožíváním porodu, přítomností otce v kurzech a u porodu, to je otázka pro nás pro všechny zúčastněné, odpovíme si za pár let…
 

Reklama

Podobné články

Obrázek: 41e0ce997f4658b5c77a2b965f835c193ad5ebfc
Obrázek: 2db96d8e1a527f4f6293a37e40faaf3da41b1472
Obrázek: psychická rovnováha v šestinedělí
Obrázek: d5ad4b439a65799341c4cb1f19a96adf6006236c
Obrázek: 06ec4cb101807a1fa404723d3122df41cb25860c