Nejjedovatější látky v kosmetice! Nepoužíváte je náhodou i vy? Podívejte se...!

V tomto článku se zaměříme na nejrizikovější látky, jež můžeme nalézt ve složení kosmetiky. Mezi nejškodlivější přísady se řadí konzervanty, neboť většina z nich je zjevně jedovatých. Avšak v kosmetických prostředcích můžeme nalézt i mnohé další ingredience, jež mohou mít nepříznivé dopady na lidské zdraví.

Nebezpečné ingredience v zubních pastách
Zdroj: Freepik

Nebezpečné konzervanty

K nejnebezpečnějším konzervantům patří v prvé řadě extrémně toxické sloučeniny rtuti, jako je fenylrtuťnatý acetát a borát. Značně škodlivé jsou ovšem i syntetické halogen organické sloučeniny, které se řadí k velmi dráždivým součástem kosmetiky. Mimoto u nich bylo prokázáno, že jsou silně alergenní a vysoce reaktivní (tzn. mohou zničit součásti buněk atd.).  Halogen organické sloučeniny na první pohled je poznáte dle názvu, neboť většinou v něm naleznete slovo chloro-, jodo- nebo bromo-. Uveďme si alespoň některé z nich: 2-Bromo-2-Nitropropan-1,3-Diol, Chlormetylisothiazolinon, Bromochlorofen atd.

Mezi halogen organické sloučeniny patří také nejznámější pesticid DDT, který se zpočátku považoval za naprosto „bezpečný“. Ještě v 60. letech minulého století se DDT používalo i u nás, např. do vlasů proti vším,  a dalo se běžně koupit i v drogerii. Jelikož byla později oficiálně prokázána škodlivost tohoto pesticidu a byl proto zakázán, zřejmě by už dnes nikoho nenapadlo sypat si ho do vlasů nebo dávat do úst. Kdyby to někdo dělal, zřejmě bychom si o něm ostatní pomysleli, že není normální.

A přitom si dnes nemálo z lidí zcela důvěřivě aplikuje na své tělo (např. v deodorantech), nebo si dokonce dává do úst (třeba v zubních pastách) takové kosmetické přípravky, které obsahují obdobné halogen organické sloučeniny. Nevěříte? Podívejte se tedy na to, jaká je struktura konzervantu, jež můžete ve složení kosmetiky nalézt pod názvem Triclosan. Hned pod ním je pro srovnání struktura DDT.

 

Značné škodlivé účinky

Není tedy vůbec překvapivé, že se u Triclosanu prokázaly značně škodlivé účinky (včetně karcinogenních). Dokonce u pokusných zvířat poškozoval játra a ledviny. V podstatě bylo takovéto týrání zvířat naprosto zbytečné – stačí se podívat na jeho strukturu a hned je zjevné, že jde o nebezpečný jed. Vždyť Triclosan se v minulosti užíval též jako pesticid!

K dalším nebezpečným konzervantům dále patří formaldehyd a sloučeniny, které ho uvolňují. Jako příklady si uveďme DMDM hydantoin, glutaral a mnohé halogenované konzervanty, z nichž též může vznikat formaldehyd. Chcete-li mít přehled, které to jsou, můžete se podívat do tabulek knihy Tajemství kosmetiky. V posledním sloupci tam v těchto případech uvádíme: „uvolňuje formaldehyd“.

U formaldehydu bylo oficiálně prokázáno, že má toxické účinky a vyvolává kontaktní alergie. To je způsobeno hlavně jeho schopností denaturovat bílkoviny, na něž se váže. Jelikož je vysoce reaktivní, poškozuje též buňky. Při pokusech na zvířatech dokonce u některých potkanů vyvolal rakovinotvorné bujení.

Nebezpečné zubní pasty
Zdroj: Freepik


A zase ty parabeny!

Pozor je třeba dávat i na tzv. parabeny (tj. syntetické deriváty kyseliny para-hydroxybenzoové). Uvádí se, že parabeny patří mezi 20 nejčastějších alergenů. Tyto látky dále narušují přirozenou enzymatickou aktivitu pokožky a tkání. Zasahují rovněž do hormonálního (estrogenního) systému. Zbytky parabenů byly objeveny také v nádorech prsou.

Škodlivé účinky se mnohonásobně zvyšují, je-li v některých produktech obsaženo více konzervantů současně. Výrobci jich přitom užívají více najednou celkem často, neboť jejich účinky se z technologického hlediska doplňují. Některé konzervanty jsou totiž účinnější třeba proti bakteriím a jiné zase proti plísním. Avšak přesto je zcela nepochopitelné, proč někteří výrobci přidají do svých produktů třeba pět konzervantů (a zároveň i kyselinu sírovou), jak tomu například bylo u jedné nejmenované řasenky!

Kromě konzervantů můžeme ve složení kosmetiky nalézt i další zjevně škodlivé přísady. Jmenujme si zde alespoň některé z nich. Po dlouhou dobu jsou též známy škodlivé účinky antioxidantů BHA (butyhydroxyanisol) a BHT (butyhydroxytoluen), které se užívají v tukových a olejových složkách, neboť mají zamezovat jejich žluknutí. U těchto látek byly přitom potvrzeny karcinogenní účinky. Při jejich vyšších dávkách bylo zjištěno, že vyvolávají rakovinu žaludku. Přesto je ale prozatím můžete nalézt nejen v kosmetice, ale i v některých potravinářských produktech.

 

Barviva

K rizikovým skupinám patří též barviva, která se většinou uvádějí jako CI s čísly. Nejhorší pověst mají tzv. azobarviva, což jsou syntetické sloučeniny, jež se vyrábějí z určitých frakcí ropy. Jelikož azobarviva mohou procházet skrze kůži do krve, poškozují v prvé řadě játra. Vědecké studie též prokázaly, že u žen, jež si takovýmito prostředky barvily vlasy, se pětinásobně zvýšilo riziko rakoviny prsu. Dále se z těchto barviv může odštěpovat anilin, který též vykazuje karcinogenní účinky.

Škodlivé jsou také aromatické aminy, jež se užívají hlavně v oxidačních barvách na vlasy. V těchto prostředcích se užívají zejména diaminy a aminofenoly. Ty se rovněž mohou vstřebávat kůží; proto mají značný senzibilizační potenciál a často způsobují alergie. Vědecké studie též potvrdily, že kadeřnice, jež pracují s těmito rizikovými barvami na vlasy, onemocní rakovinou mnohem častěji než ostatní ženy. Ovšem také u žen, které si po řadu let barví vlasy těmito nevhodnými prostředky, se rovněž významně zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

K dalším látkám, u nichž byly oficiálně potvrzeny karcinogenní účinky, patří nitrosaminy. Je známo, že tyto nebezpečné sloučeniny vznikají hlavně v uzeninách, jež byly konzervovány dusitany. Avšak rovněž se mohou tvořit během skladování u těch kosmetických prostředků, jež obsahují některé rizikové ingredience, u nichž v posledním sloupci tabulek knihy Tajemství kosmetiky uvádíme: „rizika nitrosaminů“. Jelikož byl u nitrosaminů opakovaně prokázán rakovinotvorný účinek, doporučujeme vyhýbat se všem výrobkům, v nichž se mohou vyskytovat.

 

Nechci však čtenáře přehltit soupisem všech možných škodlivin, jež se mohou  vyskytovat v běžně prodávaných kosmetických prostředcích. Jejich podrobnější soupisy s jejich účinky naleznete v knize Tajemství kosmetiky. Závěrem ovšem chci zdůraznit, že by bylo více než rozumné, přestat konečně užívat všechny zjevně škodlivé látky. Pokud bychom výše uváděné i další užívané jedovaté chemikálie zcela zavrhli, prospěli bychom tím nejen sami sobě, ale i životnímu prostředí!

 

Reklama

Podobné články

Obrázek: 8f08a31a84e1d5fcf4d8f559790f05c2216c6cca
Obrázek: 94de6a6d51e16a8c2f2ab465f2bc61caf4e2d509
Obrázek: 09423c2c0dd5eda3984f8a432bd37ab0b1694c7b
Obrázek: 7f6e3f7170ccc23bf352925792f73a2be748a235
Obrázek: Je opalování během těhotenství bezpečné?