Gleidshop
Kodex Magazínu GLEID pro komentáře
Komentáře pod články může vkládat každý/á čtenář/ka, který/á neporušil/la Kodex Magazinu GLEID.

V případě porušení pravidel si redakce vyhrazuje právo smazat příspěvek, taktéž může odepřít aktivní přístup uživateli do komentářů pod články.

1. Obsah komentářů nesmí obsahovat vulgarismy

2. Obsah komentářů nesmí propagovat rasovou, národní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost, urážky, ponižování nebo jiné formy snižování lidské důstojnosti

3. Obsah komentářů nesmí propagovat násilí nebo hrubost

4. V komentářích je zakázáno vyhrožovat, hrozit útoky nebo zastrašovat

5. Komentáře nesmí poškozovat třetí osobu formou pomluvy, lži, urážek a porušovat práva na dobrou pověst či dobré jméno

6. Obsah komentářů nesmí porušovat práva na ochranu osobních údajů, je zakázáno zveřejňovat soukromé a důvěrné osobní informace (telefonní čísla, adresy bydliště, rodná čísla, bankovní spojení..)

7. Je zakázaná jakákoli forma reklamy a vkládání odkazů na jiné stránky

8. V komentářích nesmí být nabízeny jakékoli komerční služby, komentáře nesmí obsahovat inzerci nebo návrhy na seznámení či sexuální zážitky

Reakce a komentáře, které se nebudou týkat tématu článku a budou nerelevantní, budou smazány.